Graszaadoogst 2013, teamwork

Collega’s van alle vestigingen van Barenbrug wereldwijd kennen elkaar door onze internationale bijeenkomsten, bezoeken en sociale media. We staan in nauw contact met elkaar en leren van ervaringen over de hele wereld. Door op deze manier samen te werken, is een toename van kwaliteit en een grotere opbrengt van onze zaadgewassen gerealiseerd. Hierdoor stegen de inkomsten van de telers en daalde de kostprijs voor Barenbrug; een win-winsituatie waar we trots op zijn en die onderdeel uitmaakt van een voortdurend proces van verdere ontwikkeling.

Toprendement van oogst 2013

Barenbrug USA en Barenbrug Palaversich Argentina realiseerden normale opbrengsten in Noord-Amerika, met uitzondering van wat schade door slakken in het voorjaar. De meeste soorten konden vroeg geoogst worden. Voor zaadtelers waren de prijzen voor raaigras en rietzwenkgras reeds vastgesteld, nog nooit waren ze zo hoog geweest.

 

De weersomstandigheden in Europa tijdens het teeltseizoen van 2013 waren zeer uitdagend door de extreem lange winter. Achteraf gezien heeft de korte, maar goede lente en de schitterende zomer de zaadzetting enorm gestimuleerd. Hierdoor was de opbrengst meer dan gemiddeld in de meeste landen binnen Europa.

 

In Nieuw-Zeeland was de opbrengst van de oogst van New Zealand Agriseeds gemiddeld tot goed. Deze goede resultaten zijn te danken aan een goede vestiging in de herfst en de bijna perfecte omstandigheden in de lente en aan het begin van de zomer.

 

Heritage Seeds in Australië noteerde goede opbrengsten van de geïrrigeerde percelen. De zaadgewassen op de droge gronden hebben echter zeer geleden onder de bijzonder droge omstandigheden. Uitzondering hierop vormde de zaadproductie van luzerne.

 

Visie en strategie

Wij produceren ons graszaad wereldwijd waardoor we de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verwezenlijken tegen een minimaal risico. De productie van ongeveer 75.000 ton met een wereldwijd netwerk van 9000 zaadtelers steunt op drie pijlers:

  • Een zo hoog mogelijke kwaliteit bereiken met alleen de beste zaadtelers ter wereld via ons team van professionele teeltadviseurs;
  • Het minimaliseren van schommelingen in opbrengst, zodat een betrouwbare productievoorspelling kan worden gedaan. Om die reden spreiden wij onze productie over landen met een lange geschiedenis van graszaadproductie en goede klimatologische omstandigheden en gaan wij alleen contracten aan met betrouwbare partners (telers en bedrijven);
  • Een zo hoog mogelijke opbrengst per ras realiseren om de laagst mogelijke kostprijs te garanderen voor Barenbrug en het hoogste saldo voor de teler; een win-winsituatie.

 

Het totale graszaadareaal van de Groep groeit, en meer groei staat op de planning om tegemoet te komen aan de verkoopgroei en om de graszaadaankopen te verlagen. In lijn met deze strategie, en ook om overproductie te voorkomen, werken de vestigingen van Barenbrug nauw met elkaar samen en wordt informatie binnen de Groep gedeeld zodat we het productieproces kunnen optimaliseren.

Denemarken

Het nieuwe zaadproductiebedrijf Barenbrug Denmark Aps werd in 2010 opgericht. Het is het grootste Barenbrug-productiebedrijf in Europa geworden. Bovendien staat verdere uitbreiding op de planning. Een team van vier uiterst professionele teeltadviseurs en vier zeer vakkundige productiemedewerkers dragen zorg voor het gehele productie- en verwerkingsproces in Denemarken.

 

Rob Westerhof

Production Director